Odluka o poništavanju Natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2020.

Temeljem članka 48. Statuta Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka, Izvršni odbor Zajednice je na svojoj 10. elektronskoj sjednici održanoj dana 22.04.2020.-23.04.2020. donio:

ODLUKU

o poništavanju Natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2020.

 

Članak 1.

            Poništava se Natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2020. (Ur. broj 27/20), (dalje u tekstu: Natječaj) objavljen na službenoj internet stranici Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka dana 03. ožujka 2020.

Natječaj se poništava radi novonastale situacije u vezi pandemije virusa COVID-19 prema naputku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske onemogućeno je provođenje aktivnosti vezanih za provođenje projekata i programa udruga.

 

Članak 2.

            Ova odluka objavit će se na službenoj internet stranici Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka (www.ztkgradaosijeka.hr) i na oglasnim pločama Doma tehnike Osijek.

 

Članak 3.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ur. broj 38/20
Osijek, 23. travnja 2020.

Predsjednik ZTK Grada Osijeka:

Antun Šikić, v.r.

travanj 23, 2020

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *