Kontakt

Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka
Zgrada Doma Tehnike
Trg Jurja Križanića 1
31000 Osijek

telefon tajništvo: 031/328-738
telefon CTK Osijek: 031/327-623

e-mail: ztkgradaosijeka@gmail.com
URL: www.ztkgradaosijeka.hr

OIB: 10648929667
PBZ IBAN: HR91 2340 0091 1100 5815 2