O nama

Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka osnovana je 17. ožujka 1994. godine s ciljem okupljanja udruga tehničke kulture u Gradu Osijeku.

U Zajednicu je udruženo 29 udruga građana s područja tehničke kulture koje su se odlukom o udruživanju udružile u Zajednicu. Na taj način udruge tehničke kulture ostvaruju zajedničke interese, usklađuju programske aktivnosti, brinu o uvjetima rada te vođenju obavezne i zajedničke dokumentacije. Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka koristi objekt tehničke kulture s kojim raspolaže Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije.

Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka organizira i provodi programe od zajedničkog interesa udruga i općeg interesa građana Grada Osijeka.

Centar tehničke kulture Osijek je organizacijska jedinica Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka. Kroz rad Centra tehničke kulture Osijek zadovoljavaju se Zakonom utvrđene obveze rada s djecom i mladeži i koje čine javnu potrebu.

Ustroj ZTK Grada Osijeka