Centar tehničke kulture Osijek

Organizira radionice i programe izvanškolskih tehničkih aktivnosti za učenike osnovnih škola Grada Osijeka. Radionice su namijenjene zainteresiranim i darovitim učenicima koji se žele u slobodno vrijeme hobistički baviti različitim tehničkim aktivnostima te se na taj način afirmirati i potvrditi svoj talent za tehniku, te učenicima koji se žele pripremati za natjecanje u predmetu tehnička kultura u osnovnoj školi.

Radionice su namijenjene
– učenicima osnovnih škola
– sadržaji su primjereni predznanju i uzrastu učenika,
– male skupine, od 6 do 12 učenika
– održavaju se subotom u DOMU TEHNIKE, Trg J. Križanića 1 (TVRĐA),
– priznaju se u školi kao izvanškolska tehnička aktivnost,
– počinju 23. rujna 2023. godine, a završavaju 15. lipnja 2024. godine,
– cijena koju snosi roditelj je 90€ (1 EUR = 7,53450 HRK, 90 EUR = 678,11 HRK, PLATIVO U NAJVIŠE 2 RATE, prva rata 45 € pri upisu, druga rata 45 € najkasnije do 10. studenog 2023. godine),
– besplatno pohađanje jedne radionice ostvaruju učenici:
1. donošenjem preporuke ravnatelja škole ili učitelja tehničke kulture zbog ostvarenih rezultata na natjecanju iz predmeta tehnička kultura ili izražene želje učenika da se priprema za natjecanje iz predmeta tehnička kultura (jedna škola može napisati preporuku za najviše dva učenika. U školskoj godini 2023/24 učenici za koje škola izradi preporuku mogu besplatno pohađati radionice Automatike i Elektrotehnike)
2. donošenjem potvrde Centra za socijalnu skrb da su korisnici zajamčene minimalne naknade

Raspored sati sa popisom radnih subota

UPUTE ZA PLAĆANJE – Ukoliko u radionici koju ste odabrali ima slobodnih mjesta primit ćete SMS PORUKU sa podacima za uplatu.

Dodatne obavijesti možete dobiti u tajništvu Centra u Domu tehnike Osijek, na telefon 031/327-623 svaki dan od 9:00 do 11:00 ili upitom na e-mail ctkosijek@gmail.com

ONLINE PRIJAVNICA

PROGRAMIRANJE PYTHON POČETNICI 5. – 8. razred
Voditelj: Filip Savanović, mag.educ.phys.et.inf.
Kabinet i satnica: Kabinet 1, 8:30 – 10:00
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ koji se prvi puta susreću sa programiranjem u programskom jeziku Python. Na radionici učenici će upoznati programski jezik Python. Cilj radionice je razviti sistemski pristup pri rješavanju problema i algoritamski način razmišljanja koji omogućava razumijevanje, analizu i rješavanje problema odabirom odgovarajućih programskih rješenja uz primjenu u raznim područjima života i rada. Zainteresirani učenici mogu pristupiti natjecanju iz programskog jezika Python.

PROGRAMIRANJE PYTHON NAPREDNI 5. – 8. razred
Voditelj: Filip Savanović, mag.educ.phys.et.inf.
Kabinet i satnica: Kabinet 1, 10:10 – 11:40
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ koji su završili radionicu Programiranje Python u Centru tehničke kulture Osijek ili su prošle školske godine sudjelovali na natjecanju iz informatike. Na radionici učenici će usavršiti postojeće znanje programiranja u programskom jeziku Python. Cilj radionice je razviti sistemski pristup pri rješavanju problema i algoritamski način razmišljanja koji omogućava razumijevanje, analizu i rješavanje problema odabirom odgovarajućih programskih rješenja uz primjenu u raznim područjima života i rada. Radionica je osmišljena kao priprema učenika za natjecanje iz programskog jezika Python.

AUTOMATIKA 5. – 8. razred
Voditelj: Renato Rašić
Kabinet i satnica: Kabinet 1, 11:50 – 13:20
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. Cilj radionice je približiti učenicima pojam mikroupravljača, osnova programiranja i elektronike. Učenici će samostalno čitati elektroničke sheme, razlikovati vrste i načine rada senzora, koristiti osnovnu sintaksu programskog jezika C te se pravilno služiti funkcijama ugrađenim u Arduino compiler. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Automatika te mogu sudjelovati sa izrađenim radovima na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

RASTAVI – SASTAVI RAČUNALO 4. – 8. razred
Voditelj: Mislav Milinković
Kabinet i satnica: Kabinet 2, 11:50 – 13:20
Radionica je namijenjena učenicima od 4. do 8. razreda OŠ. Na radionici učenici će rastavljati i sastavljati računala pri čemu će naglasak biti na razlikovanju dijelova te pravilnom rukovanju računalom i njegovim sastavnim dijelovima. Učenici koriste stara i neispravna računala na kojima detektiraju ispravne i neispravne dijelove te sastavljaju nova ispravna računala na koja instaliraju operativni sustav i različite programe.

ZRAKOPLOVNO MODELARSTVO 1. – 8. razred
Voditelj: Antun Šikić
Kabinet i satnica: Kabinet 5, 10:10 – 11:40
Radionica je namijenjena učenicima od 1. do 8. razreda OŠ. Učenici izrađuju dvoranske modele kategorije F1N koji se startaju pomoću pračkice raspona krila 150 mm i težine su između 0,7-1,2 grama te savladavaju osnove letenja dronovima i avionima na daljinsko upravljanje. Nakon završetka cjelogodišnje radionice učenici se uključuju u školu letenja modelima na daljinsko upravljane, a kada ju savladaju također se uključuju u natjecateljski dio. Zainteresirani učenici mogu se natjecati diljem Hrvatske i u inozemstvu: Slovenija, Mađarska, Srbija.

ZRAKOPLOVNO MODELARSTVO NAPREDNI 3. – 8. razred
Voditelj: Antun Šikić
Kabinet i satnica: Kabinet 5, 8:30 – 10:00
Radionica je namijenjena učenicima od 3. do 8. razreda OŠ. Radionicu upisuju učenici koji su završili radionicu ZRAKOPLOVNO MODELARSTVO. Zainteresirani učenici mogu se natjecati diljem Hrvatske i u inozemstvu: Slovenija, Mađarska, Srbija.

GRADITELJSTVO – IZRADA DRVENIH PREDMETA 5. – 8. razred
Voditelj: Jasmina Alilović, prof.
Kabinet i satnica: Kabinet 6, 8:30 – 10:00
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. Učenici upoznaju različite vrste materijala i specifičnosti njihove obrade. U radu koriste Unimat basic strojeve, šperploču, ljepilo za drvo i alate za obradu drveta te izrađuju makete. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Graditeljstvo i kategoriji Maketarstvo i modelarstvo, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

STEM MAKETARSTVO 1. – 4. razred
Voditelj: Jasmina Alilović, prof.
Kabinet i satnica: Kabinet 6, 10:10 – 11:40
Radionica je namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda OŠ. Učenici upoznaju različite vrste materijala i specifičnosti njihove obrade. Recikliranjem izrađuju makete, izrađuju predmete od šperploče na strojevima Unimat basic te ih nadograđuju elektroničkim i ostalim elementima. Razvijaju motoričke sposobnosti, potiču razvoj logičke i prostorne inteligencije te socijalne vještine i kreativno mišljenje.

AUTOMODELARSTVO 3. – 8. razred
Voditelj: Josip Ševkušić, dipl.ing.
Kabinet i satnica: Kabinet 7, 08:30 – 10:00
Radionica je namijenjena učenicima od 3. do 8. razreda OŠ. Na radionici učenici sastavljaju automodele, proučavaju sheme, programiraju regulatore brzine, ugrađuju i podešavaju prijemnike i predajnike upravljačke stanice. Na radionici se provode vježbe rada sa lemilicom i korištenje modelarskih alata i oprema za programiranje te vožnja Elektro automodela mjerila 1:10, benzinskih modela Buggy mjerila 1:5. Zainteresirani učenici mogu natjecati na Prvenstvu Hrvatske u Automodelarstvu.

STEMIĆI 3. – 4. razred
Voditelj: Željka Krizmanić, prof.
Kabinet i satnica: Kabinet 7, 11:50 – 13:20
Radionica je namijenjena učenicima od 3. do 4. razreda OŠ. Učenici koriste STEM kroz zanimljive aktivnosti u kojima individualno rješavaju zadane probleme koristeći digitalnu tehnologiju ili izrađujući modele. Na radionicama se rade pokusi, koriste se razni alati, te se potiče izražavanje i kreativnost kako bi učenici razvili korisne životne vještine, znatiželju, pažnju i finu motoriku.

ELEKTROTEHNIKA 5. – 8. razred
Voditelj: Tomislav Vdovjak, dipl.ing.el.
Kabinet i satnica: Kabinet 10, 08:30 – 10:00
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. Cilj radionice je projektirati, izraditi i održavati električnu instalaciju i mrežu primjenom zakona elektrotehnike. Učenici primjenjuju temeljne fizikalne zakone na jednostavne strujne krugove, odabiru i spajaju elemente prema postojećoj shemi. Izrađuju produžni kabel, spajaju fluo cijevi, osigurače i uzemljenje, utičnice i prekidače te indikatore za kupaonicu. Mjere električne veličine na elementima strujnog kruga, izrađuju električnu shemu, projektiraju jednostavne električne instalacije prema zadanim parametrima. Nakon završene cjelogodišnje radionice elektrotehnike učenici nastavljaju usavršavanje u radionici elektronike. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Elektrotehnika, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

ELEKTRONIKA 5. – 8. razred
Voditelji: Tomislav Vdovjak, dipl.ing.el.
Kabinet i satnica: Kabinet 10, 10:10 – 11:40
Radionica je namijenjena učenicima od 4. do 8. razreda OŠ. Učenici projektiraju, izrađuju i dokumentiraju jednostavne elektroničke i digitalne sklopove i uređaje prema zadanim parametrima. Učenici leme jednostavne strujne krugove, rade pokuse sa diodama, kondenzatorima i otpornicima te vježbe iz elektrostatike i elektriciteta, proučavaju vodiče i izolatore, određuju kapacitet i polove kondenzatora. Učenici upoznaju pojam magneta, magnetskog polja, proučavaju princip rada kompasa. Rade vježbe sa baterijom i elementima kao što su žarulja, rade pokuse kako bi saznali na koji način nastaje struja te kako se radi serijsko i paralelno vezanje žarulja. Učenici upoznaju Ohmov zakon kroz pokuse sa potenciometrom i ampermetrom, rade vježbe sa elektromagnetom i zavojnicama te pretvaranje elektriciteta u zvuk. Samostalno izrađuju elektroničke sklopove i implementiraju ih u sustav, mjere električne veličine na pripadajućim elektroničkim elementima, mijenjaju, ugrađuju, popravljaju i održavaju elektroničke elemente i sklopove te izrađuju tehničko-tehnološku dokumentaciju. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Elektronika, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

FOTOGRAFIJA 5. – 8. razred
Voditelj: Željka Martinović, dipl.uč.rn.
Kabinet i satnica: Kabinet 11, 10:10 – 11:40
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. Učenici upoznaju digitalne fotoaparate i osnove fotografiranja. U radu proučavaju vrste kadrova, planova i kutova snimanja, uočavaju i razumiju prirodu svjetla i vrste rasvjete u fotografiji. Fotografiraju reportažnu, portretnu, pejzažnu, reklamnu i modnu fotografiju. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Fotografija te mogu svoje fotografije prijaviti na ostale izložbe fotografija koji su otvoreni tijekom školske godine.

ANIMIRANI FILM 4. – 8. razred
Voditelj: Nataša Dorić, mag.oec.
Kabinet i satnica: Kabinet 16, 10:10 – 11:40
Radionica je namijenjena učenicima od 4. do 8. razreda OŠ. Učenici razrađuju ideju, kratak sadržaj filma, izrađuju knjigu snimanja odnosno prezentiraju scenarij u crtežima. U svom radu koriste animacijske stolove, pribor za crtanje, papir, olovke, kolaž, pijesak, plastelin, tkaninu, kamen. Gotove crteže snimaju kamerom ili fotoaparatom. U programu za obradu slike i crteže pripremaju za montažu te prikupljaju šumove i tonove. Nakon svih izvršenih priprema radi se proces montaže i finalizacije animiranog filma. Zainteresirani učenici mogu radove predstaviti na brojnim festivalima u zemlji i inozemstvu.

ANIMIRANI FILM NAPREDNI 5. – 8. razred I SREDNJA ŠKOLA
Radionicu ne sufinancira Grad Osijek kroz program javnih potreba u tehničkoj kulturi. Kotizacija za pohađanje radionice je 160€ plativo u najviše 2 rate.
Voditelj: Nataša Dorić, mag.oec.
Kabinet i satnica: Kabinet 16, 11:50 – 13:20
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ koji su završili cjelogodišnju radionicu animiranog filma početnici i učenicima srednje škole. Učenici razrađuju ideju, kratak sadržaj filma, izrađuju knjigu snimanja odnosno prezentiraju scenarij u crtežima. U svom radu koriste animacijske stolove, pribor za crtanje, papir, olovke, kolaž, pijesak, plastelin, tkaninu, kamen. Gotove crteže snimaju kamerom ili fotoaparatom. U programu za obradu slike i crteže pripremaju za montažu te prikupljaju šumove i tonove. Nakon svih izvršenih priprema radi se proces montaže i finalizacije animiranog filma. Zainteresirani učenici mogu radove predstaviti na brojnim festivalima u zemlji i inozemstvu.

ROBOTIKA POČETNICI 4. – 8. razred
Voditelj: Zdenko Kupanovac
Kabinet i satnica: Kabinet 17, 8:30 – 10:00
Radionica je namijenjena učenicima od 4. do 8. razreda OŠ. Na radionici učenici sastavljaju trodimenzionalne objekte iz zadanih nacrta modela kompleta Fischertechnik Universal. Prepoznavanjem dijelova, primjenom i strateškim razmišljanjem rade vježbe u kojima sastavljaju kosinu, kotač, polugu, kardanski i zupčani remen, lančani, tarni i pužni prijenos te zubnu letvu. Kroz praktične vježbe učenici upoznaju senzoriku, robotiku i programiranje, samostalno čitaju elektroničke sheme, razlikuju osnovne vrste i načine rada senzora, barataju osnovnom sintaksom programskog jezika RoboPro te izrađuju praktičan rad kao npr. Semafor, signalna svjetla, pokretne rampe, dizalice i dr. Nakon sastavljanja konstrukcija učenici rade vježbe spajanja konstrukcija sa motorima i napajanjem kako bi u zadnjem koraku mogli iste spojiti na računalo te pristupiti vježbama programiranja njihovog pokretanja preko sučelja. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Robotika H program, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih. Nakon završene cjelogodišnje radionice učenici mogu prijeći na slijedeći stupanj robotike u radionicu robotika napredni.

ROBOTIKA POČETNICI 4. – 8. razred
Voditelj: Zdenko Kupanovac
Kabinet i satnica: Kabinet 17, 10:10 – 11:40
Radionica je namijenjena učenicima od 4. do 8. razreda OŠ. Na radionici učenici sastavljaju trodimenzionalne objekte iz zadanih nacrta modela kompleta Fischertechnik Universal. Prepoznavanjem dijelova, primjenom i strateškim razmišljanjem rade vježbe u kojima sastavljaju kosinu, kotač, polugu, kardanski i zupčani remen, lančani, tarni i pužni prijenos te zubnu letvu. Kroz praktične vježbe učenici upoznaju senzoriku, robotiku i programiranje, samostalno čitaju elektroničke sheme, razlikuju osnovne vrste i načine rada senzora, barataju osnovnom sintaksom programskog jezika RoboPro te izrađuju praktičan rad kao npr. Semafor, signalna svjetla, pokretne rampe, dizalice i dr. Nakon sastavljanja konstrukcija učenici rade vježbe spajanja konstrukcija sa motorima i napajanjem kako bi u zadnjem koraku mogli iste spojiti na računalo te pristupiti vježbama programiranja njihovog pokretanja preko sučelja. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Robotika H program, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih. Nakon završene cjelogodišnje radionice učenici mogu prijeći na slijedeći stupanj robotike u radionicu robotika napredni.

ROBOTIKA NAPREDNI 5. – 8. razred
Voditelj: Zdenko Kupanovac
Kabinet i satnica: Kabinet 17, 11:50 – 13:20
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ koji su završili cjelogodišnju radionicu robotika početnici. Kroz praktične vježbe učenici upoznaju senzoriku, robotiku i programiranje kako bi mogli samostalno čitati elektroničku shemu, razlikovati vrste i načine rada senzora, baratati osnovnom sintaksom programa RoboPro i pravilno se služiti funkcijama. Polaznici koriste računala, Interface Fischertechnik i razne elektroničke komponente i senzore, te sastavljaju robotska kolica. Učenici programiraju robotska kolica kako bi pratili zadanu putanju, izbjegavali prepreke na zadanom poligonu. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Robotika P program, ROBOCUP, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

SASTAVLJANJE LEGO MODELA 1. – 4. razred
Voditelj: Daniel Vidaković
Kabinet i satnica: Kabinet 19, 8:30 – 10:00
Radionica je namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda OŠ. Na radionici sastavljaju se Lego Creator, Lego City i Lego Technic modeli.

ROBOTIKA UZ LEGO 4. – 8. razred
Voditelj: Daniel Vidaković
Kabinet i satnica: Kabinet 20, 10:10 – 11:40
Radionica je namijenjena učenicima od 4. do 8. razreda OŠ. Na radionici sastavljamo Lego Technic modele, sastavljamo Lego Mindstorm robote, programiramo njegovo ponašanje te ga kontroliramo preko računala. Radionica je osmišljena za sve učenike koji žele sudjelovati na WRO RoboMision natjecanju.

STEM KONSTRUKTORI 1. – 4. razred
Voditelj: Daniel Vidaković
Kabinet i satnica: Kabinet 20, 11:50 – 13:20
Radionica je namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda OŠ. Učenici sastavljaju EICHHORN i EITECH konstrukcije, proučavaju shemu izrade, razlikuju vrste i način primjene alata te izrađuju modele koji nisu predviđeni u shemama. Kroz TEIFOC i BRICK BY BRICK građevinske setove učenici doživljavaju prvo iskustvo gradnje te savladavaju osnove arhitekture. Učenici koriste STEM kroz zanimljive aktivnosti u kojima individualno rješavaju zadane probleme koristeći digitalnu tehnologiju ili izrađujući modele. Na radionicama se rade pokusi, koriste se razni alati, te se potiče izražavanje i kreativnost kako bi učenici razvili korisne životne vještine, znatiželju, pažnju i finu motoriku.

Pratite nas na Facebooku