Centar tehničke kulture Osijek

Organizira radionice i programe izvanškolskih tehničkih aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola Grada Osijeka. Radionice su namijenjene zainteresiranim i darovitim učenicima koji se žele u slobodno vrijeme hobistički baviti različitim tehničkim aktivnostima te se na taj način afirmirati i potvrditi svoj talent za tehniku, te učenicima koji se žele pripremati za natjecanje u predmetu Tehnička kultura u osnovnoj školi.

Radionice su namijenjene
– učenicima osnovnih i srednjih škola
– sadržaji su primjereni predznanju i uzrastu učenika,
– održavaju se subotom u DOMU TEHNIKE, Trg J. Križanića 1 (TVRĐA),
– priznaju se u školi kao izvanškolska tehnička aktivnost,
– počinju 21. rujna 2019. godine, a završavaju 13. lipnja 2020. godine,
– cijena koju snosi roditelj je 300 kuna (PLATIVO U 2 RATE, prva rata pri upisu, druga rata do 15. studenog 2019. godine),
– besplatno pohađanje jedne radionice ostvaruju učenici:
1. donošenjem preporuke ravnatelja škole ili učitelja tehničke kulture zbog ostvarenih rezultata na natjecanju iz predmeta tehnička kultura ili izražene želje učenika da se priprema za natjecanje iz predmeta tehnička kultura (jedna škola može napisati preporuku za najviše dva učenika)
2. donošenjem potvrde Centra za socijalnu skrb da su korisnici zajamčene minimalne naknade

UPUTE ZA PLAĆANJE – Ukoliko u radionici koju ste odabrali ima slobodnih mjesta primit ćete SMS PORUKU sa podacima za uplatu.

Dodatne obavijesti možete dobiti u tajništvu Centra u Domu tehnike Osijek, na telefon 031/327-623 ili upitom na e-mail ctkosijek@gmail.com

ONLINE PRIJAVNICA

OSNOVE INFORMATIKE 1. – 4. razred
Voditeljica: Tihana Vidaković, mag.psych.
Kabinet i satnica: Kabinet 1, 08:15 – 09:45
Radionica je namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda OŠ. Na radionici učenici će upoznati osnove informatike, osnove rada sa računalom, pojedinačne programe paketa Microsoft Office te kako na siguran način koristi internet i elektronsku poštu.

PROGRAMIRANJE PYTHON 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Bojana Štulić, mag.ing.comp.
Kabinet i satnica: Kabinet 1, 10:00 – 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Na radionici učenici će upoznati programski jezik Python. Cilj radionice je razviti sistemski pristup pri rješavanju problema i algoritamski način razmišljanja koji omogućava razumijevanje, analizu i rješavanje problema odabirom odgovarajućih programskih rješenja uz primjenu u raznim područjima života i rada. Zainteresirani učenici mogu pristupiti natjecanju iz programskog jezika Python. Kroz redovan rad učenici će se upoznati sa 3D modeliranjem i printanjem te ostalim suvremenim STEM tehnologijama.

AUTOMATIKA 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Renato Rašić
Kabinet i satnica: Kabinet 1, 11:45 – 13:15
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Cilj radionice je približiti učenicima pojam mikroupravljača, osnova programiranja i elektronike. Učenici će samostalno čitati elektroničke sheme, razlikovati vrste i načine rada senzora, koristiti osnovnu sintaksu programskog jezika C te se pravilno služiti funkcijama ugrađenim u Arduino compiler. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Automatika te mogu sudjelovati sa izrađenim radovima na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

RASTAVI – SASTAVI RAČUNALO 3. – 8. razred
Voditelj: Daniel Vidaković
Kabinet i satnica: Kabinet 2, 11:45 – 13:15
Radionica je namijenjena učenicima od 3. do 8. razreda OŠ. Na radionici učenici će rastavljati i sastavljati računala pri čemu će naglasak biti na razlikovanju dijelova te pravilnom rukovanju računalom i njegovim sastavnim dijelovima. Učenici koriste stara i neispravna računala na kojima detektiraju ispravne i neispravne dijelove te sastavljaju nova ispravna računala na koja instaliraju operativni sustav i različite programe.

ZRAKOPLOVNO MODELARSTVO 1. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Antun Šikić
Kabinet i satnica: Kabinet 5, 10:00 – 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 1. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Učenici izrađuju dvoranske modele kategorije F1N koji se startaju pomoću pračkice raspona krila 150 mm i težine su između 0,7-1,2 grama. Nakon završetka cjelogodišnje radionice učenici se uključuju u školu letenja modelima na daljinsko upravljane, a kada ju savladaju također se uključuju u natjecateljski dio. Zainteresirani učenici mogu se natjecati diljem Hrvatske i u inozemstvu: Slovenija, Mađarska, Srbija.

MAKETARSTVO 1. – 8. razred
Voditelj: Jasmina Alilović, prof.
Kabinet i satnica: Kabinet 6, 08:15 – 09:45
Radionica je namijenjena učenicima od 1. do 8. razreda OŠ. Učenici upoznaju različite vrste materijale i specifičnosti njihove obrade te izrađuju makete iz alternativnih materijala.

GRADITELJSTVO – IZRADA DRVENIH PREDMETA 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Jasmina Alilović, prof.
Kabinet i satnica: Kabinet 6, 10:00 – 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Učenici upoznaju različite vrste materijale i specifičnosti njihove obrade. U radu koriste Unimat basic strojeve, šperploču, ljepilo za drvo i alate za obradu drveta te izrađuju makete. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Graditeljstvo i kategoriji Maketarstvo i modelarstvo, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

AUTOMODELARSTVO 3. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Ivica Frajt
Kabinet i satnica: Kabinet 7, 08:15 – 09:45
Radionica je namijenjena učenicima od 3. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Na radionici učenici sastavljaju automodele, proučavaju sheme, programiraju regulatore brzine, ugrađuju i podešavaju prijemnike i predajnike upravljačke stanice. Na radionici se provode vježbe rada sa lemilicom i korištenje modelarskih alata i oprema za programiranje te vožnja Elektro automodela mjerila 1:10, benzinskih modela Buggy mjerila 1:5. Zainteresirani učenici mogu natjecati na Prvenstvu Hrvatske u Automodelarstvu.

LEGO KONSTRUKTORSTVO 1. – 4. razred
Voditelj: Tihana Vidaković, mag.psych.
Kabinet i satnica: Kabinet 7, 10:00 – 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda OŠ. Učenici izrađuju LEGO i EITECH konstrukcije, proučavaju shemu izrade, razlikuju vrste i način primjene alata te izrađuju modele koji nisu predviđeni u shemama. U početnom stupnju koriste se plastični elementi, vijci i matice nakon čega prelaze na kutije sa metalnim elementima. Sa izrađenim radovima učenici mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

FOTOGRAFIJA 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Željka Martinović, dipl.uč.rn.
Kabinet i satnica: Kabinet 9, 10:00 – 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Učenici upoznaju digitalne fotoaparate i osnove fotografiranja. U radu proučavaju vrste kadrova, planova i kutova snimanja, uočavaju i razumiju prirodu svjetla i vrste rasvjete u fotografiji. Fotografiraju reportažnu, portretnu, pejzažnu, reklamnu i modnu fotografiju. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Fotografija te mogu svoje fotografije prijaviti na ostale izložbe fotografija koji su otvoreni tijekom školske godine.

ELEKTROTEHNIKA 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Tomislav Vdovjak, dipl.ing.el.
Kabinet i satnica: Kabinet 10, 08:15 – 09:45
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Cilj radionice je projektirati, izraditi i održavati električnu instalaciju i mrežu primjenom zakona elektrotehnike. Učenici primjenjuju temeljne fizikalne zakone na jednostavne strujne krugove, odabiru i spajaju elemente prema postojećoj shemi, mjere električne veličine na elementima strujnog kruga, izrađuju električnu shemu, projektiraju jednostavne električne instalacije prema zadanim parametrima. Nakon završene cjelogodišnje radionice elektrotehnike učenici nastavljaju usavršavanje u radionici elektronike. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Elektrotehnika, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

ELEKTRONIKA 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelji: Tomislav Vdovjak, dipl.ing.el.
Kabinet i satnica: Kabinet 10, 10:00 – 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Učenici projektiraju, izrađuju i dokumentiraju jednostavne elektroničke i digitalne sklopove i uređaje prema zadanim parametrima. Samostalno izrađuju elektroničke sklopove i implementiraju ih u sustav, mjere električne veličine na pripadajućim elektroničkim elementima, mijenjaju, ugrađuju, popravljaju i održavaju elektroničke elemente i sklopove te izrađuju tehničko-tehnološku dokumentaciju. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Elektronika, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

ANIMIRANI FILM 4. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Nataša Dorić, mag.oec.
Kabinet i satnica: Kabinet 16, 10:00 – 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 4. do 8. razreda OŠ. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Učenici razrađuju ideju, kratak sadržaj filma, izrađuju knjigu snimanja odnosno prezentiraju scenarij u crtežima. U svom radu koriste animacijske stolove, pribor za crtanje, papir, olovke, kolaž, pijesak, plastelin, tkaninu, kamen. Gotove crteže snimaju kamerom ili fotoaparatom. U programu za obradu slike i crteže pripremaju za montažu te prikupljaju šumove i tonove. Nakon svih izvršenih priprema radi se proces montaže i finalizacije animiranog filma. Zainteresirani učenici mogu radove predstaviti na brojnim festivalima u zemlji i inozemstvu.

ROBOTIKA POČETNICI 4. – 8. razred
Voditelj: Zdenko Kupanovac
Kabinet i satnica: Kabinet 17, 8:15 – 9:45
Radionica je namijenjena učenicima od 4. do 8. razreda OŠ. Na radionici učenici sastavljaju trodimenzionalne objekte iz zadanih nacrta modela kompleta Universal. Prepoznavanjem dijelova, primjenom i strateškim razmišljanjem sastavljaju kosinu, kotač, polugu, kardanski i zupčani remen, lančani, tarni i pužni prijenos te zubnu letvu. Kroz praktične vježbe učenici upoznaju senzoriku, robotiku i programiranje, samostalno čitaju elektroničke sheme, razlikuju osnovne vrste i načine rada senzora, barataju osnovnom sintaksom programskog jezika RoboPro te izrađuju praktičan rad kao npr. Semafor, signalna svjetla i dr. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Robotika H program, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih. Nakon završene cjelogodišnje radionice učenici mogu prijeći na slijedeći stupanj robotike u radionicu robotika napredni.

ROBOTIKA POČETNICI 4. – 8. razred
Voditelj: Zdenko Kupanovac
Kabinet i satnica: Kabinet 17, 10:00 – 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 4. do 8. razreda OŠ. Na radionici učenici sastavljaju trodimenzionalne objekte iz zadanih nacrta modela kompleta Universal. Prepoznavanjem dijelova, primjenom i strateškim razmišljanjem sastavljaju kosinu, kotač, polugu, kardanski i zupčani remen, lančani, tarni i pužni prijenos te zubnu letvu. Kroz praktične vježbe učenici upoznaju senzoriku, robotiku i programiranje, samostalno čitaju elektroničke sheme, razlikuju osnovne vrste i načine rada senzora, barataju osnovnom sintaksom programskog jezika RoboPro te izrađuju praktičan rad kao npr. Semafor, signalna svjetla i dr. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Robotika H program, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih. Nakon završene cjelogodišnje radionice učenici mogu prijeći na slijedeći stupanj robotike u radionicu robotika napredni.

ROBOTIKA NAPREDNI 5. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Zdenko Kupanovac
Kabinet i satnica: Kabinet 17, 11:45 – 13:15
Radionica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda OŠ koji su završili cjelogodišnju radionicu robotika početnici. U radionicu se mogu uključiti učenici srednjih škola. Kroz praktične vježbe učenici upoznaju senzoriku, robotiku i programiranje kako bi mogli samostalno čitati elektroničku shemu, razlikovati vrste i načine rada senzora, baratati osnovnom sintaksom programa RoboPro i pravilno se služiti funkcijama. Polaznici koriste računala, Interface Fisher Technik i razne elektroničke komponente i senzore, te sastavljaju robotska kolica. Zainteresirani učenici mogu pristupiti Natjecanju mladih tehničara u kategoriji Robotika P program, te sa izrađenim radovima mogu sudjelovati na sajmovima i izložbama inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih.

SASTAVLJANJE I PROGRAMIRANJE LEGO MODELA 3. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Daniel Vidaković
Kabinet i satnica: Kabinet 19, 8:15 – 9:45
Radionica je namijenjena učenicima od 3. do 8. razreda OŠ i srednjoškolcima. Na radionici se sastavljaju jednostavni i složeni Lego technik modeli te sastavljaju i programiraju Lego Mindstorm roboti.

SASTAVLJANJE I PROGRAMIRANJE LEGO MODELA 3. – 8. razred i srednja škola
Voditelj: Daniel Vidaković
Kabinet i satnica: Kabinet 19, 10:00 – 11:30
Radionica je namijenjena učenicima od 3. do 8. razreda OŠ i srednjoškolcima. Na radionici se sastavljaju jednostavni i složeni Lego technik modeli te sastavljaju i programiraju Lego Mindstorm roboti.

PROGRAMIRANJE LOGO 4. – 8. razred
Voditeljica: Tihana Vidaković, mag.psych.
Kabinet i satnica: Kabinet 19, 11:45 – 13:15
Radionica je namijenjena učenicima od 4. do 8. razreda OŠ. Na radionici učenici će upoznati programski jezik LOGO. Cilj radionice je razviti sistemski pristup pri rješavanju problema i algoritamski način razmišljanja koji omogućava razumijevanje, analizu i rješavanje problema odabirom odgovarajućih programskih rješenja uz primjenu u raznim područjima života i rada. Zainteresirani učenici mogu pristupiti natjecanju iz programskog jezika LOGO.

Pogledajte PLAKAT

Pratite nas na Facebooku