Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka u 2019. godini

Ur. broj 72/19
Osijek, 05. lipnja 2019.

Na temelju članka 45. Statuta Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka i temeljem članaka 3. , 4. i 6. Odluke Izvršnog odbora o raspisivanju Natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2019. (Ur. broj 14/19 od 13. veljače 2019.)  Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka dana 05. lipnja 2019. donosi

 

O D L U K U

 

o odobravanju financijskih sredstava udrugama

iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka u 2019. godini

 

Članak 1.

Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka odobrava da se iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2019. financiraju/sufinanciraju sljedeći projekti i programi udruga odabrani temeljem Natječaja za financiranje projekata i programa udruga udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2019. objavljenog na službenoj web stranici ZTK Grada Osijeka (www.ztkgradaosijeka.hr) i oglasnim pločama Doma tehnike Osijek dana 13. veljače 2019. :

 

RBR. NAZIV UDRUGE NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA U KUNAMA
1. Klub za plastično maketarstvo Makos Osijek kup 5.000,00
Proljeće u Domu tehnike
Ljeto u Domu tehnike
Zima u Domu tehnike
2. Radioklub “Retfala” Osijek Održavanje radio amaterskih veza za Dan gradske četvrti 700,00
3. Informatički klub Osijek Zima u Domu tehnike – Sastavljanje i programiranje Lego modela 7.000,00
Proljeće u Domu tehnike – Sastavljanje i programiranje Lego modela
Proljeće u Domu tehnike – Rastavi-sastavi računalo
Ljeto u Domu tehnike – Sastavljanje i programiranje Lego modela
Ljeto u Domu tehnike – Rastavi-sastavi računalo
4. Društvo pedagoga tehničke kulture Osijek Upoznajmo nebo (osnove astronomije) 4.500,00
Maketarstvo – izrada predmeta od drva i plastike
Elektrotehnika je fora!
Electronics for fun
Maketarstvo – izrada predmeta od drva i plastike
26. Lampionada
5. Hrvatsko društvo umjetnika “Adolf Waldinger” Likovna umjetnost u tehničkoj kulturi 3.000,00
6. Aeroklub “Osijek” Održavanje zime, ljeta i proljeća u Domu tehnike 9.900,00
Odlazak na natjecanja u Hrvatskoj
Odlazak na međunarodna natjecanja
7. Radioklub “Osijek Ljetni kamp Orahovica 9.900,00
Ljeto u Domu tehnike 2019.
11. HAMFEST
  Ukupno = 40.000,00

Članak 2.

            Sredstva iz članka 1. ove odluke planirana su u Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2019. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 20A od 20. studenog 2018.) pod stavkom “Programi udruga tehničke kulture”.

Članak 3.

            S udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka sklopit će ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja ove odluke.

Udruge kojima je odobren manji iznos od traženog imaju pravo pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, a koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora.

Članak 4.

            Tajnik Zajednice u roku od 8 dana nakon donošenja ove odluke pisanim obrazloženjem obavijestit će udruge čiji projekt ili program nije prihvaćen.

Podnositelji prijave projekta ili programa imaju pravo prigovora na postupak odabira projekata i programa, koji podnose pisanim putem Povjerenstvu za odabir projekata i programa udruga prijavljenih na Natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2019. godinu u roku od 8 dana od dana zaprimanja obrazloženja.

Prigovor se podnosi u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom na adresu Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka, Povjerenstvo za odabir projekata i programa udruga prijavljenih na Natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2019. , Trg Jurja Križanića 1, 31000 Osijek ili osobno u tajništvu ZTK Grada Osijeka.

Odluka Povjerenstva po prigovoru je konačna.

Članak 5.

            Nakon donošenja ove odluke Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka će na službenoj web stranici Zajednice (www.ztkgradaosijeka.hr) i oglasnim pločama Doma tehnike Osijek objaviti rezultate Natječaja s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.

Članak 6.

            Za provedbu ove odluke zadužuje se tajnik Zajednice.

 

                                                                                                  Predsjednik ZTK Grada Osijeka:
Antun Šikić, v.r.

 

lipanj 5, 2019

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *